logotype
Bakgrundsbild

Regler & villkor

Tävlingen arrangeras och administreras av Mondelez Sverige AB, 194 86 Upplands Väsby (Mondelez Sverige AB) samt United Media Group Nordic AB. För att tävla måste du vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Tävlingen är ej öppen för näringsidkare. Anställda hos Mondelez Sverige AB, United Media Group AB, anställda i butiken och familjemedlemmar i samma hushåll som de anställda får inte delta i denna tävling.

Tävlingsperioden är 18/12/23 – 10/03/24. Innan du deltar i tävlingen kommer du få godkänna dessa tävlingsregler.

Du deltar genom att fylla i tävlingsformuläret på tavla.marabou.se Varje deltagare kan tävla 2 gånger per dag och max 10 gånger totalt under tävlingsperioden. Men har endast rätt till att vinna en gång.

Vinnare meddelas direkt vid vinst. Vinnaren har 48 timmar på sig att skicka in sina kontaktuppgifter genom formuläret annars går vinsten vidare. Om Mondelez Sverige AB inte får tag i vinnaren efter två försök äger Mondelez Sverige AB rätt att ge vinsten till ny vinnare. Vinnarna utses slumpmässigt.

Vinstplanen består av:

• 1 x Sonsos ljudsystem (Värde ca 9500 SEK)

• 70 x Sony Högtalare (Värde ca 1600 SEK)

• 70 x Sony Hörlurar (Värde ca 1500 SEK)

Vinsten skickas till den hemadress som vinnaren bekräftar till Mondelez. Vinnare svarar för eventuell vinstskatt. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Eventuella kostnader förknippade med uthämtningen av vinst står vinnaren för.

Genom att delta i erbjudandet accepterar du villkoren och samtycker till användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll.

Behandling av personuppgifter

Mondelez Sverige AB är personuppgiftsansvarig och United Media Group Nordic AB är personuppgiftsbiträde, vilket innebär att personuppgifter kan komma att behandlas av United Media Group Nordic AB i syfte att fullfölja tävlingen/administrationen av tävlingen. Innan du deltar i tävlingen kommer du få godkänna behandlingen av dina personuppgifter samt tävlingsvillkoren. Utan sådant godkännande äger Mondelez Sverige AB rätten att neka deltagande. Mondelez Sverige AB kommer att behandla personuppgifter i syfte att fullfölja sina tävlingsförpliktelser, bland annat för kontakt med deltagare och genomföra prisutdelning. De personuppgifter du lämnar kommer enbart användas för att administrera kampanjen och kommer därefter att raderas på ett säkert sätt efter avslutad tävling. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Mondelez Sverige AB, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. För frågor som gäller hanteringen av dina personuppgifter (eller andra frågor) hänvisas du till Mondelez Sverige AB, Konsumentkontakt 020-72 00 26.

Vi värdesätter ditt förtroende när du delar dina personuppgifter med oss. Vi behandlar alltid dina personuppgifter rättvist och respektfullt enligt ovanstående ändamål.

Lycka till!